Stránka z výrobkami

VETRACIE ZARIADENIA

VETRACIE ZARIADENIA

/files/photo/nawiewniki rzeszow krosno dynow przemysl kobiplast (4).jpg/files/photo/nawiewniki rzeszow krosno dynow przemysl kobiplast (1).gif/files/photo/nawiewniki rzeszow krosno dynow przemysl kobiplast (2).jpg/files/photo/nawiewniki rzeszow krosno dynow przemysl kobiplast (3).jpg/files/photo/nawiewniki rzeszow krosno dynow przemysl kobiplast (1).jpg

Vetracie zariadenia AERECO EMM.
Najpopulárnejšie vetracie zariadenie je prívodná štrbina. Dostupná je v 4 rôznych farbách. Estetický vzhľad a bezchybnosť spôsobujú, že zariadenie EMM je najpopulárnejším produktom AERECO. Spolu s odkvapom majú akustickú izoláciu na úrovni 38 dB.

• Citlivý na vlhkosť: zmena prieniku ovzdušia je závislá od vlhkosti v miestnosti.
• Akustická izolácia: Dn,e,w = 38 dB s akustickým odkvapom.
• Ovládanie smeru vzduchu: v závislosti od nastavenia je smer zvislý alebo diagonálny.
• Jednoduchá údržba: užívateľ nereguluje prienik vzduchu. Stačí pravidelne čistiť kryt vetracieho zariadenia.

Vetracie zariadenie EMM môže pracovať podľa zakrútenia stojana. Prúd ovzdušia je smerovaný zvisle alebo diagonálne. Nastavenie závisí od vzdialenosti vetracieho zariadenia od výstupu v múre (malá vzdialenosť tlmí slobodný prienik ovzdušia cez vetracie zariadenie).
Štandardne vybavené sú ručným blokovaním prieniku vzduchu. Zavreté vetracie zariadenia umožňujú prienik minimálnemu množstvu vzduchu. Tú možnosť sa odporúča využívať iba pri zlých atmosferických podmienkach.

Pozri si celý katalóg: Katalog Aereco