Stránka z výrobkami

LÁTKOVÉ ROLETY V HLINÍKOVEJ KAZETE

LÁTKOVÉ ROLETY V HLINÍKOVEJ KAZETE

/files/photo/roletka_vera.jpg/files/photo/luisa_.jpg

V systéme kde je roleta v hliníkovej kazete je látka rolety zdvíhaná a spúšťaná pomocou valca, ktorý je v estetickej kazete vyrobenej z hliníka. Látka rolety ide po hliníkových vodítkách a prilieha k okennému rámu, ktorý poskytuje celkové zatmenie miestnosti.

Systém DK-VERA

• Spôsob montáže:
Kazeta rolety sa inštaluje priamo na krídle okna k okenným lištám pomocou skrutiek. Vodítka sa pripevnia k lištám pomocou obojstrannej lepiacej pásky.

• Vedenie:
Bočné ploché hliníkové vodítka.

• Ovládanie:
Ovládanie pomocou korálovej retiazky. Ako pohon rolety sa používa brzdiaci mechanizmus, vďaka čomu je možnosť zadržania rolety v ľubovoľnej výške.

Systém DK-LUISA

• Spôsob montáže:
Roleta je inštalovaná na stene pod oknom alebo na strope pomocou držiakov. Vodítka sa do lišty lepia pomocou obojstrannej lepiacej pásky.

• Vedenie:
Bočné ploché hliníkové vodítka.

• Ovládanie:
Roleta DK-LUISA je štandardne vybavená manuálnym pohonom pomocou korálovej retiazky. Možné je použiť elektrický pohon s ovládačom. V pohone rolety sa používa brzdiaci mechanizmus, vďaka čomu je možnosť zadržania rolety v ľubovoľnej výške.