Stránka z výrobkami

SEGMENTOVÁ WIŚNIOWSKI UNIPRO

SEGMENTOVÁ WIŚNIOWSKI UNIPRO

/files/photo/21ad52c04f4887.jpg/files/photo/29649aebdb.jpg/files/photo/5721883e4b.jpg/files/photo/8907180814.jpg/files/photo/c63fd1ee7f5749.jpg/files/photo/d1ddb59ad2.jpg/files/photo/a9eb7ae0f4.jpg/files/photo/f92c878084.jpg

Segmentové brány UniPro sú najpohodlnejším riešením pre garáže.
Je to teplá brána (hodnota prieniku tepla brány Uk = 1,07 [W/m2xK]) určená pre ohrievané garáže.

Naše garážové brány sú teplými bránami a hodnota U, ktorú získavajú je porovnateľná s hodnotou ktorú majú mnohokomorové okná používané v šetriacom energie dome. Takú nízku hodnotu múžete získať vďaka panelom vlastne pena polyuretánová a tesniaci systém.

Vlastnosti segmentových brán:
• Krídlo brány je vyrobené z oceľových panelov 40 mm vyplnených polyuretánovou penou
• Konštrukcia z oceľových častí
• Krídlo brány sa pohybuje pozdĺž zvislých a vodorovných vodítok
• Brána je utesnená po celom obvode
• V dolnom panely je nainštalované tesnenie priliehajúce k podlahe
• Tesnenie medzi horným panelom a horným okrajom zabezpečuje tesnenie k hodnému panelu
• Panely majú tvarové zabezpečenie unemožňujúce privretie prstov a tesnenia v mieste kontaktu dvoch panelov
• Segmentové brány sú prístupné v manuálnej a automatickej verzii

FUNKČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ
• Špeciálne vyprofilované panele (od vnútra a z vonka) unemožňujú privretie prstov v mieste ich spájania či v miestach montáže závesov a dverí .
• Zabezpečenie puknutia linky chráni pred samotným odpadnutím krídla brány v prípade udržujúcich línií.
• Integrované zabezpečenie v prípade prasknutia pružiny zabezpečujú maximum bezpečenstva.
• Obvodové tesnenia zabezpečujú správnu tepelnú a akustickú izoláciu.
• Zabezpečenie v situácii stretu s prekážkou, zadrží sa krídlo brány a následne sa vracia hore.
• Fotobunka zapevňujúca zadržanie brány a jej návrat na otvorenú pozíciu, ak sa v svetle prejazdu objaví prekážka. (eventuálne)