AKO FUNGUJEME

 

 

Teplá montáž okien (technológiou SWS):
Soudal Window System umožňuje úspešnú montáž trojvrstevnú (tzw. „teplú montáž”), čiže odolné a úspešné tesnenie miest montovanie okien v zárubniach podľa zásady: „tesnejšie vonku ako vnútri”.
Použitie izolačných okenných pásek je jedinou pôsobiacou metódou zabezpečenia vrstiev peny polyuretánovej pred prenikaním vlhkosti z prostredia. Iba suchá vrstva peny má dobré izolačné a akustické paramtere.

1. Príprava základov.
Okenný otvor (zárubňa) musí byť rovná a stabilná aby bolo možné uložiť správne pásku. Nerovný základ napríklad z keramických blokov, je potrebné vyrovnať murárskym náradím a následne stabilizovať (napr rýchlym Deep Primer WBPR-21P – čas vyschnutia okolo 20 minut).

2. Lepenie pásky na zárubňu.
Nalepiť pásku (červenú) na zárubňu z vnútornej strany a pásku ktorá prepúšťa paru (biela) z vonkajšiej strany. V rohoch postaviť 4 cm, ucho, spojiť pásku pásikom lepidla.

3. Vyrovnanie a mechanická montáž zárubne v okennom otvore
Nastaviť zárubň v správnom mieste otvoru, vyrovnať, a znehybnliviť pomocou klincov z umelej hmoty či impregnovaného dreva. Upevniť mechanicky na kotvu, či konzole (podľa odporúčania výrobcu okien).

4. Prilepenie pásky ktorá prepúšťa paru do zárubne z vonka.
Odstrániť biele zabezpečenie pásky a prilepiť na múr a suché miesto zárubne. Po jemnom odštiepení fólie pritlačiť pásku gumeným valčekom aby bolo tesné spojenie. Pásku je potrebné zabezpečiť pred rozdelením sa pod vplyvom počasia maximálne do 3 mesiacov od montáže, v prípade lepenia do skôr nainštalovaného okna – neodkladne.

5. Vyplnenie medzery penou polyuretánovou.
Medzera by mala byť vyplnená izolačným materiálom ktorý kompenzuje pohyb zárubne, ktoré sú dôsledkom zmeny teploty a vlhkosti prostredia. Najlepšie efekty dávajú vysoko kvalitnú poliuretánovú penu. V závislosti od miesta použitia a konštrukcie je možné použiť penu: Soudafoam Classic, Soudafoam Maxi, Soudafoam Maxi Express, Soudafoam Low Expansion, Flexifoam.
Pred aplikovaním peny je potrebné základ navlhčiť – zrýchluje to proces polymerizácii a napravuje štruktúru peny. Medzeru je potrebné vyplniť v časti - pena sa rozširuje podčas tvrdnutia – tak aby hrúbka nebola väčšia ako 3 cm. Po stvrdnutí peny zvyšky treba odrezať ostrým náradím, a treba dávať pozor aby sa nepoškodila páska.

6. Prilepenie pásky ktorá neprepúšťa paru (červená) z vnútra.
Táto páska chráni vrstvu polyuretánovej peny pred prenikaním do nej vodnej pary a vlhkosti z vnútra budovy. Potrebné je odstrániť biele zabezpečenie a prilepiť pásku do suchej zárubne. Pás je potrebné pritlačiť gumenným valčekom pre tesnenie pásky s múrom. Mala by priliehať do základu na celej šírke. Miesto spojenia pásiek a odstávajúcich spojení mechanický je potrebné vyplniť lepidlom Vapourseal.