ROLETY

Zoznam produktov
PODOMIETKOVÉ ROLETY – DK-RSP

Rolety podomietkové sa používajú predovšetkým v novostavbách a tiež v objektoch ktoré už existujú po vykonaní potrebných zmien v oblasti prekladov. Skriňa rolety je nainštalovaná od vonkajšiej strany okna pod povrchom omietky a vďaka tomu je neviditeľným elementom rolety. Roletovú skriňu sa zakrýva ľubovoľným stavebným materiálom (napr. omietkou), čo spôsobí že sa roletová skriňa prispôsobí k omietke stavby.

Rolety podomietkové sa používajú predovšetkým v novostavbách a tiež v objektoch ktoré už existujú po vykonaní potrebných zmien v oblasti prekladov. Skriňa rolety je nainštalovaná od vonkajšiej strany okna pod povrchom omietky a vďaka tomu je neviditeľným elementom rolety. Roletovú skriňu sa zakrýva ľubovoľným stavebným materiálom (napr. omietkou), čo spôsobí že sa roletová skriňa prispôsobí k omietke stavby.

/files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (6).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (10).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (9).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (7).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (3).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (4).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (5).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (2).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (1).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (8).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (11).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (12).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (13).jpg
NADSTAVCOVÉ ROLETY DK-RNB, DK-RNC

V prípade použitia nadstavcových roliet, je rozhodnutie o ich výbere potrebné urobiť ešte pri projektovaní objektu, alebo v priebehu montáže, starostlivo prispôsobiť rozmety okenného rámu v už existujúcich stavbách. Rozhodnutím použiť nadstavcové rolety architekt musí zväčšiť výšku okenného otvoru o rozmer skrine rolety. Montáž rolety je vykonávaná v dvoch častiach. V prvej časti je roleta montovaná na okno a následne je inštalový v okennom otvore. Skrine nadstavcovej rolety DK-RNB je možné zabudovať celkovo a nebude viditeľná. Možné je tiež zabudovať čiastočne, alebo nechať skrinu bez zabudovania čo umožňuje k roletám pridať široké spektrum obkladín. Nadstavcové rolety môžete dodatočne doplniť o ochranný kryt kde sa zvíja roleta.

V prípade použitia nadstavcových roliet, je rozhodnutie o ich výbere potrebné urobiť ešte pri projektovaní objektu, alebo v priebehu montáže, starostlivo prispôsobiť rozmety okenného rámu v už existujúcich stavbách. Rozhodnutím použiť nadstavcové rolety architekt musí zväčšiť výšku okenného otvoru o rozmer skrine rolety. Montáž rolety je vykonávaná v dvoch častiach. V prvej časti je roleta montovaná na okno a následne je inštalový v okennom otvore. Skrine nadstavcovej rolety DK-RNB je možné zabudovať celkovo a nebude viditeľná. Možné je tiež zabudovať čiastočne, alebo nechať skrinu bez zabudovania čo umožňuje k roletám pridať široké spektrum obkladín. Nadstavcové rolety môžete dodatočne doplniť o ochranný kryt kde sa zvíja roleta.

/files/photo/roleta zewnetrzna rzeszow krosno dynow przemysl kobiplast (3).jpg /files/photo/roleta zewnetrzna rzeszow krosno dynow przemysl kobiplast (4).jpg /files/photo/roleta zewnetrzna rzeszow krosno dynow przemysl kobiplast (1).jpg /files/photo/roleta zewnetrzna rzeszow krosno dynow przemysl kobiplast (2).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (3)2260.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (4)7752.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (5)1258.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (2)5203.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (1)1723.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (7)1651.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (8)8407.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (9)4653.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (10)1169.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (11)2853.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (13)4584.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (12)9977.jpg
PREKLADOVÉ ROLETY DK-RKS

Rozhodnutie o použití prekladových roliet je potrebné spraviť pri projektovaní stavby. Montáž prekladových roliet v systéme DK-RKS, je potrebné roložiť na dve časti. V prvej časti je skriňa rolety, kde je použitý tvrdý steropíán a je montovaná podčas stavania múrov. Špeciálne časti roliet umožňujú spojenie roliet s prekladom. Umožňuje to zabudovanie takým spôsobom, že skriňa je celkovo neviditeľná a tiež dokonale otepluje rolety, ktoré eliminujú tepelné straty. V druhej časti montáže nastupuje montáž vodítok a krytu roliet – tieto práce môžu byť vykonané v ľubovoľnom momente po zakončení stavby.

Rozhodnutie o použití prekladových roliet je potrebné spraviť pri projektovaní stavby. Montáž prekladových roliet v systéme DK-RKS, je potrebné roložiť na dve časti. V prvej časti je skriňa rolety, kde je použitý tvrdý steropíán a je montovaná podčas stavania múrov. Špeciálne časti roliet umožňujú spojenie roliet s prekladom. Umožňuje to zabudovanie takým spôsobom, že skriňa je celkovo neviditeľná a tiež dokonale otepluje rolety, ktoré eliminujú tepelné straty. V druhej časti montáže nastupuje montáž vodítok a krytu roliet – tieto práce môžu byť vykonané v ľubovoľnom momente po zakončení stavby.

/files/photo/rolaty zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (3)4540.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (4)3809.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (2)866.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (1)9681.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (7)9184.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (5)2848.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (9)1937.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (11)9839.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (8)1569.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (10)6742.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (12)9976.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (13)8085.jpg
FASÁDNE ROLETY – DK-RZS, DK-RZP, DK-RZO

Fasádne rolety sa používajú hlavne v existujúcich stavbách, ale možné je ich použiť aj v novostavbách. Skriňa roliet je inštalovaná od strany fasády objektu – priamo na nej alebo v okennom otvore.

Skrine roliet sa delia na:
• okrúhlu – v systéme DK-RZO,
• polookrúhlu – v systéme DK-RZP,
• päťuholníkovú – v systéme DK-RZS.

Rôznorodosť tvarov skriniek fasádových roliet dáva možnosť prispôsobeniu roliet charakterom fasády objektu. V spojení s vyskúšanými a bezchybnými technickými riešeniami tohto systému, rolety spĺňajú očakávania náročných klientov a tiež očakávania klientov hľadajúcich moderné a funkčné riešenia.

Kontrolná klapka je umiesťnená v skrini rolety, čo umožňuje opravovať a servisovať rolety bez narušenia súkromia obyvateľov domu.

V systémoch DK-RZO, DK-RZP, DK-RZS ponúkame tiež verziu krytu k roletovej skrini.

Fasádne rolety sa používajú hlavne v existujúcich stavbách, ale možné je ich použiť aj v novostavbách. Skriňa roliet je inštalovaná od strany fasády objektu – priamo na nej alebo v okennom otvore.

Skrine roliet sa delia na:
• okrúhlu – v systéme DK-RZO,
• polookrúhlu – v systéme DK-RZP,
• päťuholníkovú – v systéme DK-RZS.

Rôznorodosť tvarov skriniek fasádových roliet dáva možnosť prispôsobeniu roliet charakterom fasády objektu. V spojení s vyskúšanými a bezchybnými technickými riešeniami tohto systému, rolety spĺňajú očakávania náročných klientov a tiež očakávania klientov hľadajúcich moderné a funkčné riešenia.

Kontrolná klapka je umiesťnená v skrini rolety, čo umožňuje opravovať a servisovať rolety bez narušenia súkromia obyvateľov domu.

V systémoch DK-RZO, DK-RZP, DK-RZS ponúkame tiež verziu krytu k roletovej skrini.

/files/photo/roleta ol2000.jpg /files/photo/roleta zewnetrzna rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (3).jpg /files/photo/roleta zewnetrzna rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (1).jpg /files/photo/roleta zewnetrzna rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (2).jpg /files/photo/roleta zewnetrzna rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (4).jpg /files/photo/roleta zewnetrzna rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (5).jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (4)9244.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (8)8151.jpg /files/photo/rolety zewnetrzne rzeszow krosno przemysl dynow kobiplast (2)6795.jpg
FASÁDOVÉ ŽALÚZIE

Fasádové žalúzie sú používané na zatemnenie okenných otvorov, fasád a iných presklenených povrchov. Poskytujú optické a tepelné pohodlie.

Fasádové žalúzie zadržujú väčšinu slnečných lúčov, ktoré prenikajú do vnútra domu, úspešne chránia miestnosti proti prehrievaniu, chránia ich vybavenie pred vyblednutím a vytvárajú priaznivé optické podmienky. Dodatočne slobota regulácie lišty umožňuje nastaviť vhodný stupeň zatemnenia.

Estetika a funkčnosť
Fasádové žalúzie menia vzhľad fasády, dávajú jej zaujiímavý a moderný charakter. Vyrobené sú v dvoch tvaroch lišty : jedna pripomína písmeno C so šírkou 80 mm a približnom k písmenu Z so šírkou 90 mm, charakterizujú sa jednoduchosťou montáže, ľahkou konštrukciou a atraktívnym vzhľadom.
Široké spektrum ponúkaných tvarov a farieb produktu zaručujú estetický vzhľad a možnosť výberu pohonu a použitia automatizmu podľa počasie čo dodatočne zvyšuje funkčnosť systému.

Fasádové žalúzie sú používané na zatemnenie okenných otvorov, fasád a iných presklenených povrchov. Poskytujú optické a tepelné pohodlie.

Fasádové žalúzie zadržujú väčšinu slnečných lúčov, ktoré prenikajú do vnútra domu, úspešne chránia miestnosti proti prehrievaniu, chránia ich vybavenie pred vyblednutím a vytvárajú priaznivé optické podmienky. Dodatočne slobota regulácie lišty umožňuje nastaviť vhodný stupeň zatemnenia.

Estetika a funkčnosť
Fasádové žalúzie menia vzhľad fasády, dávajú jej zaujiímavý a moderný charakter. Vyrobené sú v dvoch tvaroch lišty : jedna pripomína písmeno C so šírkou 80 mm a približnom k písmenu Z so šírkou 90 mm, charakterizujú sa jednoduchosťou montáže, ľahkou konštrukciou a atraktívnym vzhľadom.
Široké spektrum ponúkaných tvarov a farieb produktu zaručujú estetický vzhľad a možnosť výberu pohonu a použitia automatizmu podľa počasie čo dodatočne zvyšuje funkčnosť systému.

/files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (1).png /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (1).jpg /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (2).jpg /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (3).jpg /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (6).jpg /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (7).jpg /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (5).jpg /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (8).jpg /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (9).jpg /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (10).jpg /files/photo/aluzje fasadowe rzeszow dynow krosno przemysl kobiplast (4).jpg